Ton Elias's Posts

Economische Zaken wordt miserabel geleid en kan niet worden gecontroleerd door de Kamer, omdat het geen betrouwbare informatie levert, betoogt Ton Elias.

Het huidige ministerie van Economische Zaken heeft geen bestaansrecht meer. Nog los van de miserabele politieke leiding door Maria van der Hoeven, verricht het nutteloos en onmeetbaar werk. Dat laatste wordt verhuld door te goochelen met cijfers en conclusies in beleidsstukken. En de Tweede Kamer zit erbij en kijkt ernaar. In plaats van aan een verheven soort zelfreflectie te doen, kan hij beter zijn controlerende taak wat serieuzer nemen.

Lees meer

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken “moet zich schamen voor haar armoedige beleid”. Volgens VVD-woordvoerder Ton Elias beschouwt ze haar ministerschap “als een veredeld kampioenschap paalzitten: kijk eens hoe goed en hoe lang ik stil kan zitten”.

Tijdens de begrotingsbehandeling hekelde Elias vandaag scherp de politieke afwezigheid van nota bene de minister van Economische Zaken tijdens de crisis: “In het debat over de nieuwe economische orde in juni van dit jaar speelde deze minister van Economische Zaken geen rol van betekenis; hetzelfde gold bij het debat over het crisispakket van het kabinet in maart. Bij de twee belangrijkste economische debatten had deze minister geen noemenswaardige inbreng.”

 Op tal van terreinen vindt de VVD de minister niet actief of effectief opereren. Het meest wringt dat bij de kredietverstrekking. “Terwijl het bedrijfsleven moord en brand schreeuwt om krediet, is van de kredietregeling voor het MKB maar de helft gebruikt. En van de garantieregeling voor ondernemersfinanciering is nog geen 100 miljoen euro van het beschikbare bedrag van anderhalf miljard benut. Wie dán nog niet snapt dat er iets mis is met die regelingen zelf en wie na driekwart jaar met een kredietdeskje komt aanzetten dat klachten gaat ‘registreren en analyseren’ – zo iemand heeft het niet begrepen. En zo iemand is helaas deze minister van Economische Zaken. Het lijkt wel alsof ze staat te kijken naar de brand.”

Zie onderstaande bijlage voor de volledige spreektekst.

28-10-2009_spreektekst_te_bij_begrotingsbehandeling_ez

Lees meer

Weer zo’n op zich goedbedoelde subsidieregeling die voor ondernemers alleen maar tot ellende leidt.”

De regeling heeft namelijk tot gevolg dat de kosten en administratieve lasten van de subsidie in eerste instantie door de ondernemer betaald moeten worden. Een subsidieaanvraag van een burger bij de overheid komt dus op het bordje van het MKB. Vervolgens is het voor de ondernemer maar afwachten of en wanneer hij het geld voor deze verstrekte subsidie terugkrijgt.

Lees meer

Het kabinet brengt weinig terecht van het terugdringen van regels. “Maar nog erger vind ik dat ze doen alsof het allemaal prima gaat”, zegt VVD-Kamerlid Ton Elias na afloop van een overlegvergadering met de staatssecretarissen Heemskerk (Economische Zaken) en De Jager (Financiën) vandaag.

Elias wil dat ambtenaren die de opschoning van regels traineren, worden overgeplaatst of ontslagen. Ook pleit Elias namens de VVD voor ‘naming and shaming’: “Benoem de departementen of afdelingen waar ze de regeldraak niet te lijf gaan; de mentaliteit moet veranderen, anders komt er nooit wat van terecht.”

Lees meer